UNIWERSYTET
Jana Kochanowskiego
w Kielcach
STACJA MONITORINGU
25-406 Kielce ul. Świętokrzyska 15
tel. (041) 349-64-27   fax (041) 349-64-18