Rozmieszczenie urządzeń pomiarowych na terenie Stacji Malik

Położenie stacji: 50º 50' N, 20º 29' E
Wysokość: 260,5 m n.p.m.
Stacja funkcjonuje od XI 1993

oraz w Jaskini Raj

- wieża pomiarowa

- lizymetry

- obejma spływu po pniu

- chwytnik opadu podkoronowego

- chwytnik opadu organicznego