Pracownicy:

prof. zw. dr hab. Alojzy Kowalkowski - założyciel i kierownik Stacji w latach 1993 -1995
prof. dr hab. Marek Jóźwiak - kierownik Stacji od 1996 roku
tel.: 0-41 349-64-27
dr Rafał Kozłowski - adiunkt od 2003 roku
tel.: 0-41 349-64-29

dr Anna Rabajczyk
tel.: 0-41 349-64-35

dr Hubert Wróblewski - adiunkt od 2010 roku
tel.: 0-41 349-61-11
mgr Mirosław Szwed
tel.: 0-41 349-64-18

Współpracownicy:

dr Małgorzata Jóźwiak
tel.: 0-41 349-64-34