Rozmieszczenie urządzeń pomiarowych
na terenie zlewni badawczej
Stacji Bazowej ZMŚP Święty Krzyż

 

Położenie stacji:
50º 53' N, 21º 02' E

Wysokość:
513,5 m n.p.m.

Stacja funkcjonuje
od XI 1993

 

Legenda:

C-6

- wieża pomiarowa

- kontener

- termometry glebowe

- lizymetry

- tensjometry

- chwytnik opadu podkoronowego

- obejma spływu po pniu

- chwytnik opadu organicznego

- punkt hydrometryczny